Stražnický modrotisk

Modrotiskové výrobky dílny Jochových vycházejí z tradice, zároveň se však přizpůsobují moderní době a současným požadavkům zákazníka. Jedná se výhradně o ruční práci s důrazem kladeným na kvalitu. 

Rodinná dílna pokračující ve své více než stoleté činnosti pracuje s tradičními regionálními vzory i unikátními motivy navrženými výtvarníky Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). Tím je zaručena originalita a jedinečnost strážnického modrotisku. 

O modrotisku:
Na bílé plátno se nejprve pomocí dřevěných forem natiskne rezervážní hmota s libovolnými motivy.
Látka se poté barví v indigové lázni, jejíž základní složka, indigo, dává modrotisku charakteristickou modrou barvu.
Zabarvená látka se nakonec pere v slabém roztoku kyseliny sírové, čímž se odstraní rezervážní hmota a objeví se doposud skrytý jasně bílý vzor.
Rezervážní hmota zároveň látku chemicky ošetří, takže i při opakovaném praní modrotisku se bílý vzor nezabarví.