Novotný

Ladislav vyučoval 23 roků na učilišti truhláře odborným předmětům. Před tím učil na průmyslové škole s dřevařským zaměřením. Po odchodu do důchodu si zařídil malou truhlářskou dílnu a z materiálu, který získává od známých ze zahrad, dělá různé předměty na soustruhu pomocí pásové pily a dalších strojů. Dřevo jsou především ovocné stromy (ořešák, hrušeň, třešeň, jabloň, meruňka apod.), pokud si obstará tak i dřevo dubu, javoru apod. Absolvoval několik kurzů na řezbářství a práci na soustruhu.