Křak

Ľubo a Martina vytvořili značku Křak. Vystudovali keramiku na středních školách: Martina v Praze na UMPRUM a Ľubo v Bratislavě na VŠVU. Společně mají studio v Praze, kde pracují na jednotlivých projektech, ale někdy se jejich kreativita setkává v jednom projektu jako Křak. Po návštěvě Japonska teď pro kreslení používají úžasné štětce, které si tam koupili.

Martina Hudečková - Po dokončení studia na Univerzitě J. E. Purkyně a pražské UMPRUM, kde se zabývala experimenty s keramickými materiály, se nyní nadále věnuje tvorbě ve svém ateliéru. Její tvorba je živelná a nepředvídatelná, od volně pojatých objektů až po design. Za své experimenty byla oceněna Designblok - Talent card, výběrem do Diploma selection, Messe Frankfurt -Tendence a Národní cenou za studentský design - Dobrý design. 

Ľubomír Ontkóc - Absolvent VŠVU oboru keramiky vedený Danielem Pirščem. Díky prostoru, který během studií dostal, se mohl věnovat technologiím, jež rozpoutávají diskuzi, co keramika je. Jeho experimenty byly vybrané na výstavu European Ceramic Context 2014.